Sekcje

Akademia Gier Komputerowych

Opis AGK

AI (Sztuczna Inteligencja)
Od początku rozwoju komputerów marzymy o inteligentnych maszynach, które będą nam pomagać w codziennym życiu. Budziło to jednocześnie fascynację, wątpliwości i przerażenie. Chociaż wszystko zaczęło się od tej idei i od tych pytań, dzisiaj sztuczna inteligencja to znacznie szersze pojęcie, mające bardzo wiele praktycznych zastosowań. Dzisiejsza sztuczna inteligencja, to rozwiązywanie trudnych problemów, które wykorzystują różne inteligentne mechanizmy, bez których rozwiązanie tych problemów staje się niemożliwe. W sekcji AI Koła Naukowego BIT, zajmujemy się tą jakże fascynującą, ale bardzo, bardzo praktyczną dziedziną. Tworzymy systemy rekomendacji produktów, aplikacje do rozpoznawania gestów, platformy dla inteligentnych botów grających w Pokera, a za pomocą metod rozpoznawania obrazów, łamiemy zabezpieczenia CAPTCHA! Brzmi ciekawie? Zobacz więcej i dołącz do nas!
CZYTAJ WIĘCEJ NA TEMAT SEKCJI AI
Algo

Sekcja BIT Algo skupia swoje działanie wokół wspólnej nauki algorytmiki i samodzielnego rozwiązywania problemów stanowiących fundamenty niemal każdej dziedziny informatyki. W jej ramach prowadzone są liczne zajęcia o zróżnicowanym charakterze mające na celu zarówno systematyzowanie i poszerzenie wiedzy z przedmiotów związanych z algorytmiką, jak również przygotowanie do zawodów na poziomie krajowym i międzynarodowym, pracy w najbardziej wpływowych firmach i działalności naukowo-badawczej.

Podstawę naszej działalności stanowią cotygodniowe spotkania. Sekcja działa w 3 podgrupach różnicowanych pod względem treści zajęć:

 • Algo Start
  Grupa adresowana głównie do studentów pierwszego roku. Uczymy od podstaw programowania, algorytmiki, dobrych praktyk i technik programistycznych. Staramy się także prezentować możliwe perspektywy dalszej pracy w kole jak i w zawodzie. Tematyka zajęć jest częściowo zbieżna z przedmiotami Wstęp do Informatyki oraz Algorytmy i Struktury Danych z pierwszych dwóch semestrów studiów co pozwala uczestnikom lepiej przygotować się do zajęć z nich.
 • Algo Plus
  Sekcja przeznaczona dla osób, które ukończyły kurs Algorytmów i Struktur Danych na uczelni, w szkole średniej lub we własnym zakresie. Skupiamy się tutaj na algorytmach i problemach poszerzających wiedzę z ASD oraz na ich praktycznych zastosowaniach w produktach i rozwiązaniach takich jak BigTable od Google czy Problem Bizantyjskich Generałów i jego rola w tworzeniu kryptowalut. Algo Plus to także przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych do firm takich jak Microsoft, Google czy Facebook. W ramach zajęć zapraszamy również osoby, które pracują/pracowały/odbywały staż w wyżej wymienionych firmach, aby podzieliły się z nami swoimi opiniami na temat rekrutacji oraz pracy w tych miejscach.
 • Algo Konkursy
  Dawniej sekcja Programowanie Zespołowe. Grupa skierowana jest do studentów zainteresowanych konkursową rywalizacją. Skupiamy się omawianiu bardziej zaawansowanych algorytmów, które są szczególnie pomocne w rozwiązywaniu zadań pojawiających się na konkursach. Najważniejszymi zawodami, w których bierzemy udział są:
  • Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym
  • ACM ICPC Central European Regional Contest
  Na początku każdego roku akademickiego organizujemy eliminacje wyłaniające drużyny, które będą reprezentować AGH na tych prestiżowych konkursach. Naszym największym sukcesem ostatnich lat jest zajęcie 8. miejsca na XVII Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowniu Zespołowym w 2012 roku.
Grafika

BIT Grafika to grupa ludzi pragnąca zadbać o oprawę wizualną naszych kreacji. Wśród tematów, których się podejmujemy można wyróżnić:

 • rysunek odręczny
 • dobieranie barw
 • modelowanie 3D
 • animacja
 • tworzenie jednolitej reprezentacji graficznej
 • fotomanipulacje
 • User Experience
 • projektowanie aplikacji webowych
 • projektowanie aplikacji mobilnych
 • HMTL, CSS i Javascript
Wiedza zdobyta na warsztatach oraz przy udziale w projektach jest przydatna każdemu kto chciałby zostać front-end developerem i/lub artystą.

Idea Factory

Sekcja Idea Factory opiera swoją działalność na trzech wartościach:

 • Kreatywnym rozwiązywaniu realnych, dotykających nas problemów
 • Zdobywaniu praktycznego doświadczenia w pracy zespołowej
 • Wspólnej nauce od siebie nawzajem

Przede wszystkim mówimy zdecydowane NIE! nauce na projektach, które idą do kosza. Projekty takie nigdy nie pokażą pełnego obrazu rozwoju oprogramowania. Wolimy wybrać prawdziwy problem, których tak wiele wokół nas i napisać prostą aplikację dla uczelni czy organizacji pożytku publicznego. Da nam to zdecydowanie większą satysfakcję, a osobom, które pomagamy ułatwi zdecydowanie życie. Dodatkowo zdobywamy pierwsze poważne doświadczenie zawodowe i świetny wpis do CV.

Próbujemy swoich sił z nowoczesnymi technologiami, metodykami i podejściami do inżynierii oprogramowania. Ułatwiamy sobie nawzajem start przez przygotowywanie warsztatów i prezentacji. Osoby zainteresowane bardziej specyficznymi lub teoretycznymi tematami organizują grupy zainteresowań (tzw. study groups), które regularnie spotykają się i uczą się razem nowych rzeczy. Owocem tych spotkań jest nie tylko w niesamowicie szybki przyrost wiedzy, ale też lista opracowań, linków i materiałów, którymi te grupy dzielą się z innymi.

Sekcja Idea Factory tworzy swoisty framework do zdobywania wiedzy i realizacji własnych pomysłów. Można go podzielić na dwie części. Pierwsza z nich, framework projektowy, stawia sobie za cel pracę warunkach maksymalnie zbliżonych do pracy profesjonalistów:

 • Narzucamy model pracy zespołowej, wszechobecnej w tym zawodzie.
 • Łączymy zainteresowane podobnymi projektami osoby w grupy.
 • Do wspólnej pracy wykorzystujemy m.in. profesjonalne narzędzia firmy Atlassian (JIRA, Confluence, Bamboo, Bitbucket).
 • Pomagamy przejść początkowe fazy projektu, m.in. analizę wymagań, modelowanie i pokazujemy podstawowy workflow pracy dewelopera, co bardzo przyspiesza start.
 • Zalecamy, aby każda linijka kodu była przejrzana przez inną osobę, a kod był przynajmniej częściowo tworzony w idei pair-programming i test-driven-development. To techniki o niezwykle edukacyjnym wymiarze.
 • Realizujemy cykliczne hackathony projektowe, połączone ze wspólną integracją.

Z drugiej strony mamy część czysto edukacyjną, na którą składają się warsztaty, prezentacje i spotkania grup zainteresowań. Aby nauka była jak najbardziej efektywna i ciekawa Idea Factory zajmuje się:

 • Wszelkimi sprawami organizacyjnymi jak np. załatwianiem sal, zapisywaniem na warsztaty,
 • Nagrywaniem wykładów,
 • Przekonywaniem profesjonalistów i doświadczonych studentów do prowadzenia zajęć.

Jeśli tylko chcesz skorzystać z tych możliwości, dołącz do nas już teraz!
Infra

BIT Infra to sekcja administratorów dbających o poprawne funkcjonowanie serwerów udostępnionych dla Koła Naukowego przez Katedrę Informatyki.

.NET
Nasza grupa skupia się wokół ludzi zainteresowanych technologiami oferowanymi przez firmę Microsoft, ze szczególnym uwzględnieniem platformy .NET. Uczymy się wykorzystywać najnowsze technologie takie jak Windows 8 - w interfejsie metro, aplikacje webowe ASP.NET i obliczenia w "chmurze" - Windows Azure. Zdobyta wiedza podczas zajęć wykładowych jest doskonalona podczas ćwiczeń. Kolejnym krokiem w naszej ścieżce rozwoju są konkursy, szkolenia oraz wydarzenia związane z interesującymi technologiami organizowane głównie przez firmę Microsoft ale nie tylko :)
Studencki Festiwal Informatyczny

Studencki Festiwal Informatyczny to doroczna konferencja informatyczna organizowana przez samych studentów i do nich głównie kierowana. Odbywa się regularnie od roku 2005 i jest efektem porozumienia pomiędzy kołami naukowymi BIT AGH oraz kołami naukowymi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W edycji 7., 9. oraz 10. Koło BIT i Akademia Górniczo-Hutnicza byli gospodarzami festiwalu w Centrum Dydaktyki AGH. Wśród gości festiwalu byli m.in.:

 • Richard Stallman
 • Andrew Tannenbaum
 • Krzysztof Diks
 • Roman Kluska
 • Jerzy Grębosz
 • Ryszard Horodecki
 • Håkon Wium Lie
 • Joe Armstrong
i wielu innych.

Oprócz wykładów podczas trwania SFI można wziąć udział w warsztatach stawiających na konkretne technologie i praktyczne aspekty informatyki. Udział w festiwalu jest całkowicie darmowy.

Nasze koło czynnie angażuje się w organizację i przebieg SFI na wszystkich jego etapach. Jedną z najciekawszych inicjatyw było przeprowadzenie konkursu BIT-Poker zorganizowanego przez sekcję AI naszego koła, gdzie uczestnicy reprezentowani przez swoje boty walczyli o cenne nagrody.

Więcej informacji o samym festiwalu można znaleźć na sfi.org.pl