Idea Factory

Idea Factory

Sekcja Idea Factory opiera swoją działalność na trzech wartościach:

 • Kreatywnym rozwiązywaniu realnych, dotykających nas problemów
 • Zdobywaniu praktycznego doświadczenia w pracy zespołowej
 • Wspólnej nauce od siebie nawzajem

Przede wszystkim mówimy zdecydowane NIE! nauce na projektach, które idą do kosza. Projekty takie nigdy nie pokażą pełnego obrazu rozwoju oprogramowania. Wolimy wybrać prawdziwy problem, których tak wiele wokół nas i napisać prostą aplikację dla uczelni czy organizacji pożytku publicznego. Da nam to zdecydowanie większą satysfakcję, a osobom, które pomagamy ułatwi zdecydowanie życie. Dodatkowo zdobywamy pierwsze poważne doświadczenie zawodowe i świetny wpis do CV.

Próbujemy swoich sił z nowoczesnymi technologiami, metodykami i podejściami do inżynierii oprogramowania. Ułatwiamy sobie nawzajem start przez przygotowywanie warsztatów i prezentacji. Osoby zainteresowane bardziej specyficznymi lub teoretycznymi tematami organizują grupy zainteresowań (tzw. study groups), które regularnie spotykają się i uczą się razem nowych rzeczy. Owocem tych spotkań jest nie tylko w niesamowicie szybki przyrost wiedzy, ale też lista opracowań, linków i materiałów, którymi te grupy dzielą się z innymi.

Sekcja Idea Factory tworzy swoisty framework do zdobywania wiedzy i realizacji własnych pomysłów. Można go podzielić na dwie części. Pierwsza z nich, framework projektowy, stawia sobie za cel pracę warunkach maksymalnie zbliżonych do pracy profesjonalistów:

 • Narzucamy model pracy zespołowej, wszechobecnej w tym zawodzie.
 • Łączymy zainteresowane podobnymi projektami osoby w grupy.
 • Do wspólnej pracy wykorzystujemy m.in. profesjonalne narzędzia firmy Atlassian (JIRA, Confluence, Bamboo, Bitbucket).
 • Pomagamy przejść początkowe fazy projektu, m.in. analizę wymagań, modelowanie i pokazujemy podstawowy workflow pracy dewelopera, co bardzo przyspiesza start.
 • Zalecamy, aby każda linijka kodu była przejrzana przez inną osobę, a kod był przynajmniej częściowo tworzony w idei pair-programming i test-driven-development. To techniki o niezwykle edukacyjnym wymiarze.
 • Realizujemy cykliczne hackathony projektowe, połączone ze wspólną integracją.

Z drugiej strony mamy część czysto edukacyjną, na którą składają się warsztaty, prezentacje i spotkania grup zainteresowań. Aby nauka była jak najbardziej efektywna i ciekawa Idea Factory zajmuje się:

 • Wszelkimi sprawami organizacyjnymi jak np. załatwianiem sal, zapisywaniem na warsztaty,
 • Nagrywaniem wykładów,
 • Przekonywaniem profesjonalistów i doświadczonych studentów do prowadzenia zajęć.

Jeśli tylko chcesz skorzystać z tych możliwości, dołącz do nas już teraz!