Algo

Sekcja BIT Algo skupia swoje działanie wokół wspólnej nauki algorytmiki i samodzielnego rozwiązywania problemów stanowiących fundamenty niemal każdej dziedziny informatyki. W jej ramach prowadzone są liczne zajęcia o zróżnicowanym charakterze mające na celu zarówno systematyzowanie i poszerzenie wiedzy z przedmiotów związanych z algorytmiką, jak również przygotowanie do zawodów na poziomie krajowym i międzynarodowym, pracy w najbardziej wpływowych firmach i działalności naukowo-badawczej.

Podstawę naszej działalności stanowią cotygodniowe spotkania. Sekcja działa w 3 podgrupach różnicowanych pod względem treści zajęć:

 • Algo Start
  Grupa adresowana głównie do studentów pierwszego roku. Uczymy od podstaw programowania, algorytmiki, dobrych praktyk i technik programistycznych. Staramy się także prezentować możliwe perspektywy dalszej pracy w kole jak i w zawodzie. Tematyka zajęć jest częściowo zbieżna z przedmiotami Wstęp do Informatyki oraz Algorytmy i Struktury Danych z pierwszych dwóch semestrów studiów co pozwala uczestnikom lepiej przygotować się do zajęć z nich.
 • Algo Plus
  Sekcja przeznaczona dla osób, które ukończyły kurs Algorytmów i Struktur Danych na uczelni, w szkole średniej lub we własnym zakresie. Skupiamy się tutaj na algorytmach i problemach poszerzających wiedzę z ASD oraz na ich praktycznych zastosowaniach w produktach i rozwiązaniach takich jak BigTable od Google czy Problem Bizantyjskich Generałów i jego rola w tworzeniu kryptowalut. Algo Plus to także przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych do firm takich jak Microsoft, Google czy Facebook. W ramach zajęć zapraszamy również osoby, które pracują/pracowały/odbywały staż w wyżej wymienionych firmach, aby podzieliły się z nami swoimi opiniami na temat rekrutacji oraz pracy w tych miejscach.
 • Algo Konkursy
  Dawniej sekcja Programowanie Zespołowe. Grupa skierowana jest do studentów zainteresowanych konkursową rywalizacją. Skupiamy się omawianiu bardziej zaawansowanych algorytmów, które są szczególnie pomocne w rozwiązywaniu zadań pojawiających się na konkursach. Najważniejszymi zawodami, w których bierzemy udział są:
  • Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym
  • ACM ICPC Central European Regional Contest
  Na początku każdego roku akademickiego organizujemy eliminacje wyłaniające drużyny, które będą reprezentować AGH na tych prestiżowych konkursach. Naszym największym sukcesem ostatnich lat jest zajęcie 8. miejsca na XVII Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowniu Zespołowym w 2012 roku.