Joanna Roczniak

Informacje o użytkowniku

  • Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  • Lata studiów: 2013 - 2016

Projekty

Wydarzenia

  • Brak wystąpień na wydarzeniach